نمایندگی میزبانی لینوکس ایران

small Pack
 • مقدار فضا 5 گیگابایت
 • پهنای باند 100 گیگابایت
 • ساخت اکانت نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • DNS اختصاصی
 • کنترل پنل CPanel / DirectAdmin
 • آپتایم 99.9%
 • انتقال رایگان
Medium Pack
 • مقدار فضا 10 گیگابایت
 • پهنای باند 150 گیگابایت
 • ساخت اکانت نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • DNS اختصاصی
 • کنترل پنل CPanel / DirectAdmin
 • آپتایم 99.9%
 • انتقال رایگان
Large Pack
 • مقدار فضا 30 گیگابایت
 • پهنای باند 250 گیگابایت
 • ساخت اکانت نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • DNS اختصاصی
 • کنترل پنل CPanel
 • آپتایم 99.9%
 • انتقال رایگان
Huge Pack
 • مقدار فضا 60 گیگابایت
 • پهنای باند 750 گیگابایت
 • ساخت اکانت نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • DNS اختصاصی
 • کنترل پنل CPanel
 • آپتایم 99.9%
 • انتقال رایگان
UNBELIEVABLE PACK
 • مقدار فضا 100 گیگابایت
 • پهنای باند 2 ترابایت
 • ساخت اکانت نامحدود
 • سایر امکانات نامحدود
 • DNS اختصاصی
 • کنترل پنل CPanel
 • آپتایم 99.9%
 • انتقال رایگان