نمایندگی میزبانی لینوکس ایران

small Pack
 • 5 گیگابایت مقدار فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود ساخت اکانت
 • نامحدود سایر امکانات
 • اختصاصی DNS
 • CPanel / DirectAdmin کنترل پنل
 • 99.9% آپتایم
 • انتقال رایگان
Medium Pack
 • 10 گیگابایت مقدار فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود ساخت اکانت
 • نامحدود سایر امکانات
 • اختصاصی DNS
 • CPanel / DirectAdmin کنترل پنل
 • 99.9% آپتایم
 • انتقال رایگان
Large Pack
 • 30 گیگابایت مقدار فضا
 • 250 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود ساخت اکانت
 • نامحدود سایر امکانات
 • اختصاصی DNS
 • CPanel کنترل پنل
 • 99.9% آپتایم
 • انتقال رایگان
Huge Pack
 • 60 گیگابایت مقدار فضا
 • 750 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود ساخت اکانت
 • نامحدود سایر امکانات
 • اختصاصی DNS
 • CPanel کنترل پنل
 • 99.9% آپتایم
 • انتقال رایگان
UNBELIEVABLE PACK
 • 100 گیگابایت مقدار فضا
 • 2 ترابایت پهنای باند
 • نامحدود ساخت اکانت
 • نامحدود سایر امکانات
 • اختصاصی DNS
 • CPanel کنترل پنل
 • 99.9% آپتایم
 • انتقال رایگان