سرور مجازی آلمان

سرور خارجی ترافیک نامحدود

پلن 1
 • رم 2GB
 • پردازنده 1Core
 • ترافیک ماهانه 1TB
 • هارد 100GB
پلن 2
 • رم 4GB
 • پردازنده 1Core
 • ترافیک ماهانه 2TB
 • هارد 190GB
پلن 3
 • رم 6GB
 • پردازنده 2Core
 • ترافیک ماهانه 3TB
 • هارد 300GB
پلن 4
 • رم 8GB
 • پردازنده 2Core
 • ترافیک ماهانه 6TB
 • هارد 500GB