نمایندگی میزبانی ویندوز

بسته یک
 • 5 گیگابایت مقدار فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تمامی امکانات
 • اختصاصی DNS
 • websitepanel کنترل پنل
 • 99.9% آپتایم
 • green;">انتقال رایگان 90,000 تومان
  ماهانه
سفارش دهید
بسته دو
 • 10 گیگابایت مقدار فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تمامی امکانات
 • اختصاصی DNS
 • websitepanel کنترل پنل
 • 99.9% آپتایم
 • green;">انتقال رایگان 125,000 تومان
  ماهانه
سفارش دهید
بسته سه
 • 20 گیگابایت مقدار فضا
 • 300 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تمامی امکانات
 • اختصاصی DNS
 • websitepanel کنترل پنل
 • 99.9% آپتایم
 • green;">انتقال رایگان 180,000 تومان
  ماهانه
سفارش دهید