هاست ویندوز آلمان سرور 2019

هاست قدرتمند ویندوز2019 با کنترل پنل پلسک

DE2-win2019

تحویل آنی

 • 100 مگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد محدودیت دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود FTP
 • PLESK کنترل پنل
 • 99.99% آپتایم
DE3-win2019

تحویل آنی

 • 250 مگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد محدودیت دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود FTP
 • Plesk کنترل پنل
 • 99.99% آپتایم
DE4-win2019

تحویل آنی

 • 500 مگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ندارد محدودیت دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود FTP
 • Plesk کنترل پنل
 • 99.99% آپتایم
DE5-win2019

تحویل آنی

 • 1000 مگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود FTP
 • پلسک کنترل پنل
 • 99.99% آپتایم
DE6-win2019

تحویل آنی

 • 5 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 3 وب سایت اضافی
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • SolidCP کنترل پنل
DE7-win2019

تحویل آنی

 • 2گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 3 وب سایت اضافی
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • SolidCP کنترل پنل
DE8-win2019

تحویل آنی

 • 10 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 3 وب سایت اضافی
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • SolidCP کنترل پنل