هاست ویندوز آلمان سرور 2019

هاست قدرتمند ویندوز2019 با کنترل پنل پلسک

DE2-win2019

تحویل آنی

  • مقدار فضا 100 مگابایت
  • پهنای باند نامحدود
  • محدودیت دیتابیس ندارد
  • تعداد ایمیل نامحدود
  • تعداد زیر دامنه نامحدود
  • FTP نامحدود
  • کنترل پنل PLESK
  • آپتایم 99.99%
DE3-win2019

تحویل آنی

  • مقدار فضا 250 مگابایت
  • پهنای باند نامحدود
  • محدودیت دیتابیس ندارد
  • تعداد ایمیل نامحدود
  • تعداد زیر دامنه نامحدود
  • FTP نامحدود
  • کنترل پنل Plesk
  • آپتایم 99.99%
DE4-win2019

تحویل آنی

  • مقدار فضا 500 مگابایت
  • پهنای باند نامحدود
  • محدودیت دیتابیس ندارد
  • تعداد ایمیل نامحدود
  • تعداد زیر دامنه نامحدود
  • FTP نامحدود
  • کنترل پنل Plesk
  • آپتایم 99.99%
DE5-win2019

تحویل آنی

  • مقدار فضا 1000 مگابایت
  • پهنای باند نامحدود
  • دیتابیس نامحدود
  • تعداد ایمیل نامحدود
  • تعداد زیر دامنه نامحدود
  • FTP نامحدود
  • کنترل پنل پلسک
  • آپتایم 99.99%
DE6-win2019

تحویل آنی

  • مقدار فضا 5 گیگابایت
  • ترافیک ماهانه نامحدود
  • تعداد ایمیل نامحدود
  • وب سایت اضافی 3
  • تعداد زیر دامنه نامحدود
  • پارک دامنه نامحدود
  • کنترل پنل SolidCP
DE7-win2019

تحویل آنی

  • مقدار فضا 2گیگابایت
  • ترافیک ماهانه نامحدود
  • تعداد ایمیل نامحدود
  • وب سایت اضافی 3
  • تعداد زیر دامنه نامحدود
  • پارک دامنه نامحدود
  • کنترل پنل SolidCP
DE8-win2019

تحویل آنی

  • مقدار فضا 10 گیگابایت
  • ترافیک ماهانه نامحدود
  • تعداد ایمیل نامحدود
  • وب سایت اضافی 3
  • تعداد زیر دامنه نامحدود
  • پارک دامنه نامحدود
  • کنترل پنل SolidCP