سرور مجازی ایران با منابع اختصاصی (VDS)

VDS3 5 موجود است
 • 2 هسته پردازشگر
 • 2 گیگابایت رم
 • 30 گیگابایت NVME هارد
 • هر ترابایت 380,000 تومان پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
VDS4 4 موجود است
 • 3 هسته پردازشگر
 • 4گیگابایت رم
 • 60 گیگابایت NVME هارد
 • هر ترابایت 380,000 تومان پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
VDS5 1 موجود است
 • 4 هسته پردازشگر
 • 6گیگابایت رم
 • 80 گیگابایت NVME هارد
 • هر ترابایت 380,000 تومان پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
VDS6
 • 4 هسته پردازشگر
 • 8گیگابایت رم
 • 100 گیگابایت هارد
 • هر ترابایت 380,000 تومان پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم
VDS7
 • 8 هسته پردازشگر
 • 10گیگابایت رم
 • 150 گیگابایت هارد
 • هر ترابایت 380,000 تومان پهنای باند
 • 10 گیگابیت پورت
 • 99.9% آپتایم