فضای میزبانی سرور ( کلوکیشن )

بسته یک
  • فضا 1u
  • برق 5AMP,220 V,Single Phase
  • پهنای باند 1Gb Share 600GB
  • آی پی 4 عدد
بسته دو
  • فضا 2u
  • برق 5AMP,220 V,Single Phase
  • پهنای باند 100Mbps Share 200GB
  • آی پی 4 عدد
  • دیتاسنتر پارس
  • مدت قرارداد شش ماهه