میزبانی وب ویندوز ایران

بسته یک

تحویل آنی

 • 100 مگابایت مقدار فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • 1 عدد دیتابیس
 • 1 عدد تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • 5 FTP
 • WebsitePanel کنترل پنل
 • 99.99% آپتایم
بسته دو

تحویل آنی

 • 250مگابایت مقدار فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • 2 عدد دیتابیس
 • 2 عدد تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود FTP
 • WebsitePanel کنترل پنل
 • 99.99% آپتایم
بسته سه

تحویل آنی

 • 500مگابایت مقدار فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • 5 عدد دیتابیس
 • 5 عدد تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود FTP
 • WebsitePanel کنترل پنل
 • 99.99% آپتایم
بسته چهار

تحویل آنی

 • 1000 مگابایت مقدار فضا
 • 15 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود FTP
 • WebsitePanel کنترل پنل
 • 99.99% آپتایم
بسته پنج

تحویل آنی

 • 2 گیگابایت مقدار فضا
 • 25 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود FTP
 • WebsitePanel کنترل پنل
 • 99.99% آپتایم
بسته شش

تحویل آنی

 • 5 گیگابایت مقدار فضا
 • 130 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 12 تعداد ایمیل
 • 7 وب سایت اضافی
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • WebsitePanel کنترل پنل
بسته هفت

تحویل آنی

 • 10 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود وب سایت اضافی
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • WebsitePanel کنترل پنل