میزبانی وب لینوکس آلمان

پلن 1

تحویل آنی

 • مقدار فضا 100 مگابایت
 • ترافیک ماهانه 50 گیگابایت
 • تعداد ایمیل 2 عدد
 • تعداد دیتابیس 2 عدد
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی ندارد
 • کنترل پنل CPanel
 • وب سرور Litespeed
 • آپتایم 99.99%
پلن 2

تحویل آنی

 • مقدار فضا 250 مگابایت
 • ترافیک ماهانه 100 گیگابایت
 • تعداد ایمیل 5 عدد
 • تعداد دیتابیس 5 عدد
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی ندارد
 • کنترل پنل CPanel
 • وب سرور Litespeed
 • آپتایم 99.99%
پلن 3

تحویل آنی

 • مقدار فضا 500 مگابایت
 • ترافیک ماهانه 200 گیگابایت
 • تعداد ایمیل 7 عدد
 • تعداد دیتابیس 7 عدد
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی دارد
 • کنترل پنل CPanel
 • وب سرور Litespeed
 • آپتایم 99.99%
پلن 4

تحویل آنی

 • مقدار فضا 1 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه 500 گیگابایت
 • تعداد ایمیل 10 عدد
 • تعداد دیتابیس 10 عدد
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی دارد
 • کنترل پنل CPanel
 • وب سرور Litespeed
 • آپتایم 99.99%
پلن 5

تحویل آنی

 • مقدار فضا 2 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه 700 گیگابایت
 • تعداد ایمیل 10 عدد
 • تعداد دیتابیس 10 عدد
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی دارد
 • کنترل پنل CPanel
 • وب سرور Litespeed
 • آپتایم 99.99%
پلن 6

تحویل آنی

 • مقدار فضا 5 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه 1000 گیگابایت
 • تعداد ایمیل 12 عدد
 • تعداد دیتابیس 10 عدد
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی دارد
 • کنترل پنل CPanel
 • وب سرور Litespeed
 • آپتایم 99.99%
پلن 7

تحویل آنی

 • مقدار فضا 10 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه 1500 گیگابایت
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • دی ان اس اختصاصی دارد
 • کنترل پنل CPanel
 • وب سرور Litespeed
 • آپتایم 99.99%