ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

انتخاب دامنه بر اساس دسته بندی:

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.com hot!
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
155,000 تومان
1 سال
.net
149,000 تومان
1 سال
149,000 تومان
1 سال
149,000 تومان
1 سال
.org
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
.info
55,000 تومان
1 سال
225,000 تومان
1 سال
225,000 تومان
1 سال
.ir hot!
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
.ایران
6,500 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
.co.ir
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
.biz
226,000 تومان
1 سال
226,000 تومان
1 سال
226,000 تومان
1 سال
.de
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
.pm
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
185,000 تومان
1 سال
.co
450,000 تومان
1 سال
480,000 تومان
1 سال
480,000 تومان
1 سال
.us
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
.tk
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
120,000 تومان
1 سال
.bid
540,000 تومان
1 سال
540,000 تومان
1 سال
540,000 تومان
1 سال
.company
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.markets
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
.name
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
.pro
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
.tel
225,000 تومان
1 سال
225,000 تومان
1 سال
225,000 تومان
1 سال
.club
270,000 تومان
1 سال
270,000 تومان
1 سال
270,000 تومان
1 سال
.gallery
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
.promo
270,000 تومان
1 سال
270,000 تومان
1 سال
270,000 تومان
1 سال
.support
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
.city
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
.art
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
.mobi
275,000 تومان
1 سال
275,000 تومان
1 سال
274,000 تومان
1 سال
.photo
530,000 تومان
1 سال
530,000 تومان
1 سال
530,000 تومان
1 سال
.photos
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
.pics
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
.pictures
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.news
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
.tips
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
.trading
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
300,000 تومان
1 سال
.gift
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
.market
535,000 تومان
1 سال
535,000 تومان
1 سال
535,000 تومان
1 سال
.online
600,000 تومان
1 سال
600,000 تومان
1 سال
600,000 تومان
1 سال
.top
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.run
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
.taxi
900,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
.chat
540,000 تومان
1 سال
540,000 تومان
1 سال
540,000 تومان
1 سال
.click
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.cloud
399,000 تومان
1 سال
399,000 تومان
1 سال
390,000 تومان
1 سال
.email
380,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال
.hosting
530,000 تومان
1 سال
530,000 تومان
1 سال
530,000 تومان
1 سال
.link
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
.onl
270,000 تومان
1 سال
270,000 تومان
1 سال
270,000 تومان
1 سال
.space
380,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال
.site sale!
470,000 تومان
1 سال
47,000 تومان
1 سال
470,000 تومان
1 سال
.wang
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.wiki
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
.one
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.xyz sale!
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.ch
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
250,000 تومان
1 سال
.asia
266,000 تومان
1 سال
266,000 تومان
1 سال
266,000 تومان
1 سال
.shop
570,000 تومان
1 سال
570,000 تومان
1 سال
570,000 تومان
1 سال
.ltd
3,650,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
.org.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* از انتقال دامنه های تازه تمدید/ثبت /منتقل شده بپرهیزید