ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

انتخاب دامنه بر اساس دسته بندی:

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.com hot!
139,000 تومان
1 سال
139,000 تومان
1 سال
139,000 تومان
1 سال
.net
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
.org
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.info
46,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.ir hot!
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
.ایران
6,500 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
6,500 تومان
1 سال
.co.ir
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
5,500 تومان
1 سال
.biz
196,000 تومان
1 سال
196,000 تومان
1 سال
196,000 تومان
1 سال
.de
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
140,000 تومان
1 سال
.pm
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
.co
425,000 تومان
1 سال
425,000 تومان
1 سال
425,000 تومان
1 سال
.us
184,000 تومان
1 سال
184,000 تومان
1 سال
184,000 تومان
1 سال
.tk
112,000 تومان
1 سال
112,000 تومان
1 سال
112,000 تومان
1 سال
.bid
480,000 تومان
1 سال
480,000 تومان
1 سال
480,000 تومان
1 سال
.company
116,000 تومان
1 سال
116,000 تومان
1 سال
116,000 تومان
1 سال
.markets
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
230,000 تومان
1 سال
.name
158,000 تومان
1 سال
158,000 تومان
1 سال
158,000 تومان
1 سال
.pro
216,000 تومان
1 سال
216,000 تومان
1 سال
216,000 تومان
1 سال
.tel
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
.club
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
.gallery
336,000 تومان
1 سال
336,000 تومان
1 سال
336,000 تومان
1 سال
.promo
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
.support
320,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
.city
320,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
.art
225,000 تومان
1 سال
226,000 تومان
1 سال
226,000 تومان
1 سال
.mobi
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
.photo
470,000 تومان
1 سال
470,000 تومان
1 سال
470,000 تومان
1 سال
.photos
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
.pics
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
.pictures
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.news
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
.tips
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
.trading
260,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
260,000 تومان
1 سال
.gift
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
.market
480,000 تومان
1 سال
480,000 تومان
1 سال
480,000 تومان
1 سال
.online
64,000 تومان
1 سال
620,000 تومان
1 سال
620,000 تومان
1 سال
.top
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
.run
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
.taxi
790,000 تومان
1 سال
790,000 تومان
1 سال
790,000 تومان
1 سال
.chat
470,000 تومان
1 سال
470,000 تومان
1 سال
470,000 تومان
1 سال
.click
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
.cloud
354,000 تومان
1 سال
354,000 تومان
1 سال
354,000 تومان
1 سال
.email
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
.hosting
470,000 تومان
1 سال
470,000 تومان
1 سال
470,000 تومان
1 سال
.link
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.onl
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
240,000 تومان
1 سال
.space
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
.site sale!
20,000 تومان
1 سال
470,000 تومان
1 سال
470,000 تومان
1 سال
.wang
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
170,000 تومان
1 سال
.wiki
470,000 تومان
1 سال
470,000 تومان
1 سال
470,000 تومان
1 سال
.one
168,000 تومان
1 سال
168,000 تومان
1 سال
168,000 تومان
1 سال
.xyz
196,000 تومان
1 سال
196,000 تومان
1 سال
196,000 تومان
1 سال
.ch
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
200,000 تومان
1 سال
.asia
266,000 تومان
1 سال
266,000 تومان
1 سال
266,000 تومان
1 سال
.shop
490,000 تومان
1 سال
490,000 تومان
1 سال
490,000 تومان
1 سال
.ltd
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
340,000 تومان
1 سال
.org.ir
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال
6,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* از انتقال دامنه های تازه تمدید/ثبت /منتقل شده بپرهیزید