پکیج میریت سرور های ویندوز و لینوکس

مدیریت سرور لینوکس و مدیریت سرور ویندوز

Silver-LIN

مدیریت لینوکس
کانفیگ و رفع مشکلات وب سرور
کانفیگ و رفع مشکلات دیتابیس
کانفیگ و رفع مشکلات میل سرور
انتقال اطلاعات

  • 1 تعداد سرور تحت پشتیبانی
Silver-WIN

مدیریت ویندوز
کانفیگ و رفع مشکلات وب سرور
کانفیگ و رفع مشکلات دیتابیس
کانفیگ و رفع مشکلات میل سرور
انتقال اطلاعات

  • 1 تعداد سرور قابل پشتیبانی
gold-LIN

مدیریت لینوکس
کانفیگ و رفع مشکلات وب سرور
کانفیگ و رفع مشکلات دیتابیس
کانفیگ و رفع مشکلان میل سرور
انتقال اکانتها
مدیریت اکانتها
بهینه سازی سرور
مانیتورینگ
تست امنیت
بک آپ گیری هفتگی دیتابیس

gold-WIN

مدیریت ویندوز
کانفیگ و رفع مشکلات وب سرور
کانفیگ و رفع مشکلات دیتابیس
کانفیگ و رفع مشکلان میل سرور
انتقال اکانتها
مدیریت اکانتها
بهینه سازی سرور
مانیتورینگ
تست امنیت
بک آپ گیری هفتگی دیتابیس