میزبانی وب لینوکس ایران

بسته یک
 • 100 مگابایت مقدار فضا
 • 5 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 2 عدد تعداد ایمیل
 • 2 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد دی ان اس اختصاصی
 • CPanel کنترل پنل
 • green;">تحویل آنی 25,000 تومان
  سالانه
سفارش دهید
بسته دو
 • 250مگابایت مقدار فضا
 • 10 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 5 عدد تعداد ایمیل
 • 5 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • ندارد دی ان اس اختصاصی
 • CPanel کنترل پنل
 • green;">تحویل آنی 36,000 تومان
  سالانه
سفارش دهید
بسته سه
 • 500مگابایت مقدار فضا
 • 20 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 7 عدد تعداد ایمیل
 • 7 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • CPanel کنترل پنل
 • green;">تحویل آنی 6,000 تومان
  ماهانه
سفارش دهید
بسته چهار
 • 1 گیگابایت مقدار فضا
 • 50 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 10 عدد تعداد ایمیل
 • 10 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • CPanel کنترل پنل
 • green;">تحویل آنی 12,000 تومان
  ماهانه
سفارش دهید
بسته پنج
 • 2 گیگابایت مقدار فضا
 • 70 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 10 عدد تعداد ایمیل
 • 10 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • دارد دی ان اس اختصاصی
 • CPanel کنترل پنل
 • green;">تحویل آنی 20,000 تومان
  ماهانه
سفارش دهید
بسته شش
 • 5 گیگابایت مقدار فضا
 • 130 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • 12 تعداد ایمیل
 • 7 وب سایت اضافی
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • CPanel کنترل پنل
 • green;">تحویل آنی 30,000 تومان
  ماهانه
سفارش دهید