سرور مجازی ایران با منابع اختصاصی(Gold VDS)

VDS1
 • پردازشگر 1 هسته
 • رم 512 مگابایت
 • هارد 45 گیگابایت
 • پهنای باند 40 گیگابایت
 • پورت 1 گیگابیت
 • آپتایم 99.9%
VDS2
 • پردازشگر 1 هسته
 • رم 1 گیگابایت
 • هارد 45 گیگابایت
 • پهنای باند 55 گیگابایت
 • پورت 1 گیگابیت
 • آپتایم 99.9%
VDS3
 • پردازشگر 2 هسته
 • رم 2 گیگابایت
 • هارد 50 گیگابایت
 • پهنای باند 65 گیگابایت
 • پورت 1 گیگابیت
 • آپتایم 99.9%
VDS4
 • پردازشگر 3 هسته
 • رم 4گیگابایت
 • هارد 80 گیگابایت
 • پهنای باند 80 گیگابایت
 • پورت 1گیگابیت
 • آپتایم 99.9%
VDS5
 • پردازشگر 4 هسته
 • رم 6گیگابایت
 • هارد 100 گیگابایت
 • پهنای باند 100 گیگابایت
 • پورت 1گیگابیت
 • آپتایم 99.9%