میزبانی وب ویندوز ایران

بسته یک

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 100 مگابایت
 • پهنای باند : 5 گیگابایت
 • دیتابیس : 1 عدد
 • تعداد ایمیل : 1 عدد
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • FTP : 5
 • کنترل پنل : WebsitePanel
 • آپتایم : 99.99%
بسته دو

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 250مگابایت
 • پهنای باند : 5 گیگابایت
 • دیتابیس : 2 عدد
 • تعداد ایمیل : 2 عدد
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • FTP : نامحدود
 • کنترل پنل : WebsitePanel
 • آپتایم : 99.99%
بسته سه

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 500مگابایت
 • پهنای باند : 10 گیگابایت
 • دیتابیس : 5 عدد
 • تعداد ایمیل : 5 عدد
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • FTP : نامحدود
 • کنترل پنل : WebsitePanel
 • آپتایم : 99.99%
بسته چهار

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 1000 مگابایت
 • پهنای باند : 15 گیگابایت
 • دیتابیس : نامحدود
 • تعداد ایمیل : نامحدود
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • FTP : نامحدود
 • کنترل پنل : WebsitePanel
 • آپتایم : 99.99%
بسته پنج

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 2 گیگابایت
 • پهنای باند : 25 گیگابایت
 • دیتابیس : نامحدود
 • تعداد ایمیل : نامحدود
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • FTP : نامحدود
 • کنترل پنل : WebsitePanel
 • آپتایم : 99.99%
بسته شش

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 5 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه : 130 گیگابایت
 • تعداد ایمیل : 12
 • وب سایت اضافی : 7
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • کنترل پنل : WebsitePanel
بسته هفت

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 10 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه : نامحدود
 • تعداد ایمیل : نامحدود
 • وب سایت اضافی : نامحدود
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • کنترل پنل : WebsitePanel