هاست ویندوز آلمان سرور 2019

هاست قدرتمند ویندوز2019 با کنترل پنل پلسک

DE2-win2019

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 100 مگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • محدودیت دیتابیس : ندارد
 • تعداد ایمیل : نامحدود
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • FTP : نامحدود
 • کنترل پنل : PLESK
 • آپتایم : 99.99%
DE3-win2019

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 250 مگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • محدودیت دیتابیس : ندارد
 • تعداد ایمیل : نامحدود
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • FTP : نامحدود
 • کنترل پنل : Plesk
 • آپتایم : 99.99%
DE4-win2019

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 500 مگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • محدودیت دیتابیس : ندارد
 • تعداد ایمیل : نامحدود
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • FTP : نامحدود
 • کنترل پنل : Plesk
 • آپتایم : 99.99%
DE5-win2019

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 1000 مگابایت
 • پهنای باند : نامحدود
 • دیتابیس : نامحدود
 • تعداد ایمیل : نامحدود
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • FTP : نامحدود
 • کنترل پنل : پلسک
 • آپتایم : 99.99%
DE6-win2019

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 5 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه : نامحدود
 • تعداد ایمیل : نامحدود
 • وب سایت اضافی : 3
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • کنترل پنل : SolidCP
DE7-win2019

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 2گیگابایت
 • ترافیک ماهانه : نامحدود
 • تعداد ایمیل : نامحدود
 • وب سایت اضافی : 3
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • کنترل پنل : SolidCP
DE8-win2019

تحویل آنی

 • مقدار فضا : 10 گیگابایت
 • ترافیک ماهانه : نامحدود
 • تعداد ایمیل : نامحدود
 • وب سایت اضافی : 3
 • تعداد زیر دامنه : نامحدود
 • پارک دامنه : نامحدود
 • کنترل پنل : SolidCP