هاست ویندوز 2012

هاست قدرتمند ویندوز2012 با کنترل پنل وب سایت پنل

DE1-win2012
 • 50 مگابایت مقدار فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • ندارد محدودیت دیتابیس
 • WebsitePanel کنترل پنل
 • #960186;">آپتایم: 99.99%
  14,000 تومان
  ماهانه
سفارش دهید
DE2-win2012
 • 100 مگابایت مقدار فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • ندارد محدودیت دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • 5 FTP
 • WebsitePanel کنترل پنل
 • #960186;">آپتایم: 99.99%
  25,000 تومان
  سالانه
سفارش دهید
DE3-win2012
 • 250 مگابایت مقدار فضا
 • 5 گیگابایت پهنای باند
 • ندارد محدودیت دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • 5 FTP
 • WebsitePanel کنترل پنل
 • #960186;">آپتایم: 99.99%
  36,000 تومان
  سالانه
سفارش دهید
DE4-win2012
 • 500 مگابایت مقدار فضا
 • 10 گیگابایت پهنای باند
 • ندارد محدودیت دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • 5 FTP
 • WebsitePanel کنترل پنل
 • #960186;">آپتایم: 99.99%
  6,000 تومان
  ماهانه
سفارش دهید
DE5-win2012
 • 1000 مگابایت مقدار فضا
 • 15 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود FTP
 • WebsitePanel کنترل پنل
 • #960186;">آپتایم: 99.99%
  12,000 تومان
  ماهانه
سفارش دهید
DE6-win2012
 • 5 گیگابایت مقدار فضا
 • 130 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 3 وب سایت اضافی
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • WebsitePanel کنترل پنل
 • green;">تحویل آنی 30,000 تومان
  ماهانه
سفارش دهید
DE7-win2012
 • 2گیگابایت مقدار فضا
 • 70 گیگابایت ترافیک ماهانه
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 3 وب سایت اضافی
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • نامحدود پارک دامنه
 • WebsitePanel کنترل پنل
 • green;">تحویل آنی 20,000 تومان
  ماهانه
سفارش دهید