ربات تلگرامی

ربات های همیار در مدیریت کانال و گروه های تلگرامی

سلربات

امکان دسته بندی و تفکیک محصولات
سهولت جستجوی مخاطب در مطالب نشر شده
امکان مرتب سازی مطالب بر اساس تاریخ درج