سرور مجازی آلمان

سرور خارجی ترافیک نامحدود

پلن 1
 • 2GB رم
 • 1Core پردازنده
 • 1TB ترافیک ماهانه
 • 100GB هارد
پلن 2
 • 4GB رم
 • 1Core پردازنده
 • 2TB ترافیک ماهانه
 • 190GB هارد
پلن 3
 • 6GB رم
 • 2Core پردازنده
 • 3TB ترافیک ماهانه
 • 300GB هارد
پلن 4
 • 8GB رم
 • 2Core پردازنده
 • 6TB ترافیک ماهانه
 • 500GB هارد