نمایندگی میزبانی لینوکس ایران

small Pack
 • مقدار فضا : 5 گیگابایت
 • پهنای باند : 100 گیگابایت
 • ساخت اکانت : نامحدود
 • سایر امکانات : نامحدود
 • DNS : اختصاصی
 • کنترل پنل : CPanel / DirectAdmin
 • آپتایم : 99.9%
 • : انتقال رایگان
Medium Pack
 • مقدار فضا : 10 گیگابایت
 • پهنای باند : 150 گیگابایت
 • ساخت اکانت : نامحدود
 • سایر امکانات : نامحدود
 • DNS : اختصاصی
 • کنترل پنل : CPanel / DirectAdmin
 • آپتایم : 99.9%
 • : انتقال رایگان
Large Pack
 • مقدار فضا : 30 گیگابایت
 • پهنای باند : 250 گیگابایت
 • ساخت اکانت : نامحدود
 • سایر امکانات : نامحدود
 • DNS : اختصاصی
 • کنترل پنل : CPanel
 • آپتایم : 99.9%
 • : انتقال رایگان
Huge Pack
 • مقدار فضا : 60 گیگابایت
 • پهنای باند : 750 گیگابایت
 • ساخت اکانت : نامحدود
 • سایر امکانات : نامحدود
 • DNS : اختصاصی
 • کنترل پنل : CPanel
 • آپتایم : 99.9%
 • : انتقال رایگان
UNBELIEVABLE PACK
 • مقدار فضا : 100 گیگابایت
 • پهنای باند : 2 ترابایت
 • ساخت اکانت : نامحدود
 • سایر امکانات : نامحدود
 • DNS : اختصاصی
 • کنترل پنل : CPanel
 • آپتایم : 99.9%
 • : انتقال رایگان