میزبانی وب لینوکس آمریکا

بسته یک
 • 250 مگابایت مقدار فضا
 • 15 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • 0 ادد دامنین
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • green;">کلود هاستینگ با آپتایم 100% 18,000 تومان
  شش ماهه
سفارش دهید
بسته دو
 • 500 مگابایت مقدار فضا
 • 30 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • 1 ادد دامین
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • green;">کلود هاستینگ با آپتایم 100% 28,000 تومان
  شش ماهه
سفارش دهید
بسته سه
 • 1 گیگابایت مقدار فضا
 • 60 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • 2 ادد دامین
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • green;">کلود هاستینگ با آپتایم 100% 36,000 تومان
  شش ماهه
سفارش دهید
بسته چهار
 • 5 گیگابایت مقدار فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • 3 ادد دامین
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • green;">کلود هاستینگ با آپتایم 100% 47,000 تومان
  شش ماهه
سفارش دهید
بسته پنج
 • 10 گیگابایت مقدار فضا
 • 250 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • 4 ادد دامین
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • green;">کلود هاستینگ با آپتایم 100% 16,000 تومان
  ماهانه
سفارش دهید
بسته شش
 • 20 گیگابایت مقدار فضا
 • 500 گیگابایت پهنای باند
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد زیر دامنه
 • 6 ادد دامین
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • green;">کلود هاستینگ با آپتایم 100% 26,000 تومان
  ماهانه
سفارش دهید