میزبانی وب لینوکس آمریکا

بسته یک
 • مقدار فضا 250 مگابایت
 • پهنای باند 15 گیگابایت
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • ادد دامنین 0
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • green;">کلود هاستینگ با آپتایم 100%
بسته دو
 • مقدار فضا 500 مگابایت
 • پهنای باند 30 گیگابایت
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • ادد دامین 1
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • green;">کلود هاستینگ با آپتایم 100%
بسته سه
 • مقدار فضا 1 گیگابایت
 • پهنای باند 60 گیگابایت
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • ادد دامین 2
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • green;">کلود هاستینگ با آپتایم 100%
بسته چهار
 • مقدار فضا 5 گیگابایت
 • پهنای باند 150 گیگابایت
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • ادد دامین 3
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • green;">کلود هاستینگ با آپتایم 100%
بسته پنج
 • مقدار فضا 10 گیگابایت
 • پهنای باند 250 گیگابایت
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • ادد دامین 4
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • green;">کلود هاستینگ با آپتایم 100%
بسته شش
 • مقدار فضا 20 گیگابایت
 • پهنای باند 500 گیگابایت
 • تعداد ایمیل نامحدود
 • تعداد زیر دامنه نامحدود
 • ادد دامین 6
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • green;">کلود هاستینگ با آپتایم 100%