فضای میزبانی سرور ( کلوکیشن )

بسته یک
  • فضا : 1u
  • برق : 5AMP,220 V,Single Phase
  • پهنای باند : 1Gb Share 600GB
  • آی پی : 4 عدد
بسته دو
  • فضا : 2u
  • برق : 5AMP,220 V,Single Phase
  • پهنای باند : 100Mbps Share 200GB
  • آی پی : 4 عدد
  • دیتاسنتر : پارس
  • مدت قرارداد : شش ماهه