نمایندگی میزبانی ویندوز

بسته یک
 • مقدار فضا : 5 گیگابایت
 • پهنای باند : 100 گیگابایت
 • تمامی امکانات : نامحدود
 • DNS : اختصاصی
 • کنترل پنل : websitepanel
 • آپتایم : 99.9%
 • green;">انتقال رایگان
بسته دو
 • مقدار فضا : 10 گیگابایت
 • پهنای باند : 150 گیگابایت
 • تمامی امکانات : نامحدود
 • DNS : اختصاصی
 • کنترل پنل : websitepanel
 • آپتایم : 99.9%
 • green;">انتقال رایگان
بسته سه
 • مقدار فضا : 20 گیگابایت
 • پهنای باند : 300 گیگابایت
 • تمامی امکانات : نامحدود
 • DNS : اختصاصی
 • کنترل پنل : websitepanel
 • آپتایم : 99.9%
 • green;">انتقال رایگان