بدینویسله به اطلاع کلیه کاربران محترم سایت آفاق می رساند، تعرفه ثبت انواع دامنه های ملی، بین المللی و کلمه ای جدید در سایت آفاق بروزرسانی گردید.
قیمت ها بصورت نهایی در سایت درج گردیده اند.

لینک مشاهده تعرفه ها

تعرفه های جدید ثبت دامنه آفاق هاستشنبه,۲۶ فروردین ,۱۳۹۶

« برگشت