اسمارت سرور

سرور هوشمند آفاق هاست با منابع سخت افزاری قوی و اختصاصی و امکان دسترسی آسان

پلن 1
 • رم : 12GB
 • پردازنده : 3Core
 • هارد : 500GB
 • ترافیک ماهانه : 1TB
 • پورت : 10Gb
پلن2
 • رم : 16GB
 • پردازنده : 4Core
 • هارد : 1TB
 • ترافیک ماهانه : 2TB
 • پورت : 10Gb
پلن3
 • رم : 24GB
 • پردازنده : 6Core
 • هارد : 1TB
 • ترافیک ماهانه : 3TB
 • پورت : 10Gb
پلن4
 • رم : 48GB
 • پردازنده : 8Core
 • هارد : 2TB
 • ترافیک ماهانه : 6TB
 • پورت : 10Gb