۲۳ آذر اختلال تلفن‌های شرکت

بدینوسیله باستحضار کلیه مشترکان محترم خدمات آفاق می‌رساند خطوط تلفن ثابت دفتر آفاق تا اطلاع ثانوی مختل بوده و امکان پاسخگویی از طریق آنها میسر نمی‌باشد.لذا خواهشمند است تا رفع کامل این مشکل ... بیشتر »