۳ آبان مختصری از زندگی امام حسین(ع)

نام : حسين (سومين امام كه به امر خداوند تعيين شده است )كنيه :ابو عبد اللّهلقب : خامس آل عبا، سبط، شهيد، وفى ، زكىپدر : حضرت على بن ابى طالب (ع )مادر: حضرت فاطمه (س )تاريخ ولادت : شنبه سوم شعبان ، سال ... بیشتر »