تخفیف ثبت انواع دامنه

ا
گر قصد ثبت دامنه با پسوندی جدید و نامی خاص دارید.هم اکنون زمان مناسبی است.
ثبت انواع دامنه در مجموعه آفاق از امروز به مدت 1 ماه با تخفیف 50 درصدی در سایت آفاق امکانپذیر است.
دامنه خود را انتخاب و نزد ما ، به نام خودتان ثبت کنید.
لیست دامنه های تخفیف دار:
 
.RED .LIVE .WS .PRO .MOBI .CO
15 هزار تومان 39 هزار تومان 26هزار تومان 12 هزار تومان 15 هزار تومان 55 هزار تومان


Saturday, May 14, 2016

« Enrere